image description 
Liman Başkanlığı Menüsü>> Evrak Tablosu
 

Liman Başkanlığı İşlemleri

İşlem

İşlem İçin İstenen Belgeler

Yola Elverişlilik Belgesi Düzenleme/onaylama İşlemi

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Gemiler İçin Yanaşma/Demir Ordinosu Düzenleme İşlemi

3,9,10,19,20

Sürekli Özet Kayıt Belgesi (CSR) Düzenleme İşlemi

1,3,4,9,10,21,22,23

Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) Muaf Yakıt Alım Defteri Düzenleme İşlemleri

1,2,3,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33

Transitlog İşlemleri

2,3,16,34

İSTENEN EVRAKLAR

(Genel Liste)

 1. Dilekçe
 2. DEB, (Türk bayraklı gemilerden istenir),(*)
 3. Gemi Tasdiknamesi (Register) (Tescilli gemilerden istenir ),(*)
 4. Klas Sertifikası (Gemi klaslı ise istenir), (*)
 5. Yükleme Sınırı Belgesi (24 metreden büyük teknelerden istenir),(*)
 6. Tonilato/ Tonaj Belgesi,(*)
 7. Gemi Adamları Donatımında Asgari Emniyet Sertifikası (50 net tondan büyük gemilerden istenir),(*)
 8. Uluslararası Deniz Kirliliğini Önleme Belgesi (IOPP)(150 gros ton'dan büyük tanker ve 400 gros ton'dan büyük diğer gemilerden istenir), (*)
 9. Güvenli Yönetim Belgesi (SMC) (500 gros ton'dan büyük gemilerden istenir),(*)
 10. Uygunluk Belgesi (DOC) (500 gros ton'dan büyük gemilerden istenir), (*)
 11. Tıbbi Belge,(*)
 12. Radyo Emniyet Belgesi (300 gros ton'dan büyük gemilerden istenir),(*)
 13. İnşa Emniyet Belgesiı (500 gros ton'dan büyük gemilerden istenir), (*)
 14. Teçhizat Emniyet Belgesi (500 gros ton'dan büyük gemilerden istenir),(*)
 15. Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi (Uluslararası sefer yapan yolcu gemilerinden istenir), 
 16. Gemide çalışan Gemiadamlarına ait Cüzdan ve Belgeler ,(*)
 17. Personel Listesi,
 18. Denet Raporu
 19. Gemi Geliş Mektubu,
 20. Sürekli Özet Kayıt (CSR) Belgesi,(*)
 21. Gemi Güvenlik Belgesi (ISSC),(*)
 22. Kira Sözleşmesi (Gemi kiralanmış ise istenir.)
 23. Müseccel Gemi Sahibi ve Şirket Tanınma Numarasını Gösterir Belge
 24. Su  Ürünleri Ruhsat Tezkeresi, (sadece balıkçı gemilerinden istenir, fotokopisi Tarım İl Müdürlüğünce onaylı olmalıdır. )
 25. Donatana ait Nüfus Cüzdan fotokopisi (gerçek kişi ise)
 26. İmza sirküleri (tüzel kişi ise)
 27. Vergi levhası fotokopisi (tüzel kişi ise)
 28. Adi ortaklıklarda ortaklardan birine verilmiş vekaletname,
 29. İmzalı taahhütname,(Donatan tarafından,teknenin teknik bilgi ve belgelerinin doğruluğunu onayladığına dair belge) 
 30. ÖTV' siz yakıt kullanacak gemi Düzenli bir hatta sefer yapacak ise düzenli sefer yapacağını gösterir bir belge.
 31. Boş ÖTV' siz yakıt alım defteri (Liman Başkanlığından temin edilir.)
 32. Boş Gemi Hareket Kayıt Jurnali (Liman Başkanlığından temin edilir.)
 33. Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.
 34. Transitlog

        NOT: (*) ile işaretli olan belgelerin asılları kontrolden sonra iade edilir