image description 
Gemi Adamları Menüsü>> Evrak Tablosu

GEMİADAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

SIRA

YAPILAN İŞLEMLER

İSTENEN BELGELER

1

İlk defa gemiadamı olmak isteyenler (gemici yeterliğinde)

1,2,3,4,5,6,7,15,45

2

İlk Defa gemiadamı olmak isteyenler (yağcı yeterliğinde)

1,2,3,4,5,6,7,15,46

3

Miçodan gemiciliğe terfi işlemleri

1,2,3,4,6,7,8,11,12,26,30,85

4

Gemicilikten Usta Gemiciliğe terfi işlemleri

1,7,11,12,26,32

5

Usta Gemicilikten Güverte Lostromosuna terfi işlemleri

1,2,3,4,6,7,11,12,26,32,85

6

Tayfa Grubu yeterlilikten yat kaptanlığı yeterliğine geçiş

1,2,3,4,6,7,11,12,26,47,86,87

7

Tayfa Grubu yeterlilikten Sınırlı Vardiya Zabiti yeterliğine terfi

1,2,3,4,6,7,26,48,86,87

8

Sınırlı Vardiya Zabitliği yeterliğinden Sınırlı Kaptan Yeterliğine terfi

1,2,3,4,6,7,26,86,88

9

Sınırlı Kaptan dan Vardiya Zabitliğine terfi

1,2,3,4,6,7,40,42,43,50,63,86,88

10

Vardiya Zabitliği Yeterliğinden Birinci Zabit Yeterliğine Terfi

1,2,3,4,6,7,40,42,43,50,63,86,88

11

Birinci Zabit yaterliğinden Kaptan Yeterliğine Terfi

22,40,41,42,43,51,54,55,86,88,

12

Kaptan Yeterliğinden Uzakyol VardiyaZabitliği Yeterliğine Terfi

88,54,50,26,63,86

13

Uzakyol Vardiya Zabit Yeterliğinden Uzakyol Birinci Zabit Yeterliğine Terfi

88,50,51,22,26,41,

14

Uzakyol birinci Zabit Yaterliğinden Uzakyol Kaptanı Yeterliğine Terfi

86,88,22,26,51,41,54,55

15

Siliciden Yağcı yeterliğine terfi işlemleri

46,85,22,26,

16

Yağcı Yeterliğinden Makine Lostromosu Yeterliğine terfi işlemleri

85,22,26,42,

17

Makine Sınıfı Tayfa Grubundan Sınırlı Makine Zabiti yeterliğine geçiş

86,63,89,40,42,

18

Sınırlı Makine Zabiti Yeterliğinden Sınırlı Başmakinist Yeterliğine Terfi

22,26,86,44,40,42

19

Sınırlı Başmakinist Yeterliğinden Makine Zabiti Yeterliğine Terfi

86,52,63,22,26,40,42,44

20

Makine Zabiti Yeterliğinden İkinci Makinist Yeterliğine Terfi

86,53,54,55,40,42,44,22,26

21

İkinci Makinist Yeterliğinden Başmakinist Yeterliğine Terfi

86,22,26,40,42,

22

Başmakinist Yeterliğinden Uzakyol Vardiya Müh./Makinisti yeterliğine terfi

86,54,55,52,53,41,40,22,26,63

23

Uzakyol Vardiya Müh/Mak yeterliğinden Uzakyol İkinci Müh/Mak yeterliğine Terfi

86,52,53,22,26,40,41

24

Uzakyol İkinci Müh/Mak yeterliğinden Uzakyol Başmü/Başmak.yeterliğine Terfi

86,22,26,53,40,41,54,55

25

Yardımcı Sınıf Yeterlilikler (Aşçı,Kamarot)

1,2,3,4,5,6,7,15,81

26

Yardımcı Sınıf Yeterlilikler (Elektrik Elektronik zabitleri)

1,2,3,4,5,6,7,15,90

27

Yardımcı Sınıf Yeterlilikler (Stajyerler)

1,2,3,4,5,6,715,91

28

Balıkçı Sınıf Gemiadamları(Balıkçı Gemisi Kaptanı,AçıkDeniz Balıkçısı Kaptanı)

22,26,86,92,

29

Yerel Tarfikte Düzenli Sefer Yapan Yolcu Gemileri Kaptanı

93

30

Hafif Yolcu Gemisi/Feribotu ve Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi/Feribotu Kaptanları ile Başmühendis/Başmakinistleri

94

31

Deniz Kuvvetlerinden ayrılan personellerin yeterlik hükümleri

95

32

STCW Belgelendirme

1,9,6

33

STCW Belgeleri Yenileme İşlemleri

1,6,10

34

ADB Yenileme İşlemleri

1,82,84,6

35

KMT Yenileme İşlemleri

1,83,84,6

36

Diğer Gemiadamları Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmiş yeterlik belgelerine İntibak İşlemleri

1,14,6,

37

Yeterlik Süre Uzatım İşlemleri

1,14,6,35,36,37

38

Gemiadamı Belgesi Düzenleme

1,2,3,4,5,6,7,9

39

Gemiadamı Cüzdanı Düzenleme,

1,2,3,4,5,6,7,9

40

GMDSS Yeterlik Belgeleri (İlk Defa)

1,96,2,3,4,5,6

41

GMDSS Yeterlik Belgeleri (süre Uzatımı)

1,13,14,35,36

42

Birinci Sınıf Dalgıç Yeterlik Belgeleri İşlemleri

1,98,

43

Balıkadam Gaz Karışım Yeterlik İşlemleri

1,99

44

İkinci Sınıf Dalgıç Yeterlik İşlemleri

100,1

45

Balıadam Yeterlik İşlemleri

1,2,67,68,69,70,65,64,97,71

46

Aday Balıkadam Yeterlik İşlemleri

1,2,3,5,70,

47

Tazyik Odası Oparatörü yeterlik belgesi işlemleri

1,72,73,67,68,69,70

48

Göl ve Nehir adamları Yeterlik İşlemleri

1,2,3,4,102

49

Sicil Nakil Talep işlemleri

1,2,

50

Nakil gelen sicil dosyası belgelendirme işlemleri

1,2,3,4,6,7,8,11,12

51

ISPS Belgelendirme İşlemleri

1,74

52

Denizci Eğitimci Yeterlik Belgesi Düzenleme İşlemleri

1,56,54,55,78,79,80,40

53

Uygunluk Onayı Belgesi Düzenleme İşlemleri

1,75,76,77

54

Kılavuz Kaptan Yeterlik İşlemleri

56,57,58,59,60,61,62,101

55

Kıdemli Kılavuz Kaptan Yeterlik İşlemleri

56,57,58,59,60,61,62,101 

GEMİADAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

     

1)      Dilekçe

2)      Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3)      Savcılık Belgesi

4)      Sağlık Raporu (Sahil Sağlık Denetleme Merkezi)

5)      Askerlik Durum Belgesi(Tecil/terhis)

6)      Harç Dekontu (bkz. E-TAHSİLAT)

7)      İmza örneği belgesi

8)      STCW Belgeleri

9)      STCW Kurs Başarı Belgesi

10)   STCW Değerlendirme Sınav Başarı Belgesi

11)   Gemiadamı Cüzdanı

12)   Gemiadamı Belgesi (PVC kart)

13)   Telsiz Belgesi

14)   Yeterlik Belgesi

15)    Gemiadamları Yönetmeliğinin 19.maddesini içeren STCW Belgeleri

16)    Gemiadamları Yönetmeliğinin 20.maddesini içeren STCW Belgeleri

17)    Gemiadamları Yönetmeliğinin 21.maddesini içeren STCW Belgeleri

18)    Gemiadamları Yönetmeliğinin 22.maddesini içeren STCW Belgeleri

19)    Gemiadamları Yönetmeliğinin 23.maddesini içeren STCW Belgeleri

20)    Gemiadamları Yönetmeliğinin 24.maddesini içeren STCW Belgeleri

21)    Gemiadamları Yönetmeliğinin 25.maddesini içeren STCW Belgeleri

22)   Hizmet Belgesi

23)   Transitlog Belgesi

24)   Gemiadamı Cüzdanı Vize Giriş/Çıkış Sayfaların fotokopisi

25)   Pasaport Vize Sayfalarının fotokopisi

26)   Deniz Hizmet Çizelgesi

27)   Gemi Kaptanının ilgili makama hitaben yazmış olduğu yazı

28)   Gemi Jurnalinin ilgili sayfalarının fotokopisi

29)   Gemi Personeli listesi

30)   Miçodan Gemici yeterliğine terfide kullanılan hizmet belgesi

31)   Gemiciden Usta Gemiciliğe terfide kullanılan hizmet belgesi

32)   Usta Gemici den Güverte Lostromosuna terfide kullanılan hizmet belgesi

33)   Siliciden Yağcı’ya terfide kullanılan hizmet belgesi

34)   Yağcıdan Makine Lostromoluğuna terfide kullanılan hizmet belgesi

35)   Bulundukları gemiadamı yeterlik derecesinde son beş yıl içinde en az bir yıl süre ile deniz hizmeti yaptıklarını kanıtlamak

36)   İdarede, eğitim kurumlarında, denizcilik kamu yada özel kurum ve kuruluşları ile işyerlerinde veya İdare tarafından uygun görülüp onaylanan denizcilik ile ilgili kuruluşlarda son beş yıl içinde en az iki yıl süre çalıştığını belgelendirmek

37)   Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinde, bulunduğu geminin gemiadamları ile asgari emniyetli donatım belgesine uygun personel listesine  ilave olarak en az üç ay deniz hizmeti yaptığını belgelendirmek

38)   Gazete İlanı

39)   Emniyet Tahkikatı

40)   Astsubay/Subay Servis Belgesi

41)   Deniz Harp Okulu Diploması

42)   Astsubay Sınıf Okulu Diploması

43)   Seyir ve Gemi İdaresi Kurs Başarı Belgesi

44)   Gemi Makineleri Kursu

45)   Gemici Eğitimi

46)   Yağcı Eğitimi

47)   Yat Kaptanı Eğitimi

48)   Sınırlı Vardiya Zabiti Eğitimi

49)   Sınırlı Makine Zabiti Eğitimi

50)   A-II/1 Eğitimi

51)   A-II/2 Eğitimi

52)   A-III/1 Eğitimi

53)   A-III/2 Eğitimi

54)   Denizcilik İngilizcesini belgelendirmek (KPDS-50,TOFEL (ITP), 470, TOFEL(CBT)150, IELTS 5,5 (en az değerler)

55)   GASM Genel İngilizce Sınavından en az 60 puan almak

56)   Lisans Düzeyi Öğrenim görmüş olmak

57)   Düzgün ve akıcı konuştuğuna dair sağlık raporu

58)   Uzakyol Kaptanı yeterliğine sahip olmak ve bu yeterlikte 1 yıl deniz hizmeti yapmak

59)   Kılavuz kaptanlık temel eğitimini tamamlamak

60)   Görev başı eğitimine başlandığından 50 yaşından gün almamış olmak

61)   Görev başı eğitimi görmek ve bonservis almak

62)   KPDS,ÜDS en az 60,TOFEL 190, IELTS 6,0,GASM GENEL İNGİLİZCE SINAVI 70, GASM DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ 80 en az almış olmak

63)   Staj Defteri

64)   Balıkadam Dalış Defteri

65)   Türkiye Sualtı Federasyonu tarafından düzenlenmiş belge (2 yıldız,3 yıldız dalıcı)

66)   Fotoğraf

67)   TC.vatandaşı olmak

68)   En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak

69)   18 yaşını bitirmek ve göreve başlandığında 40 yaşından gün almamış olmak

70)   Bünyesinde Tazyik Odası ile sualtı hekimi bulunduran özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu

71)   Eğitmen Balıkadam Belgesi

72)   Tazyik Odası Operatörü Eğitimi

73)   Tazyik Odasında 25 saat dalış yapmak

74)   ISPS Kurs Başarı Belgesi

75)   TUGS’a kayıtlı Türk Bayraklı gemilerde çalışan yabancı uyruklu gemiadamlarının şirket talep dilekçesi

76)   Yeterlik sayfasının noter onaylı fotokopisi,Türkçe Tercümesi

77)   Uygunluk Onayı Fotokopisi

78)   Eğitim verilecek kurum kuruluş ile yapılan sözleşme örneği

79)   Uzakyol Birinci Zabit yeterliğine sahip olmak

80)   Uzakyol İkinci Mühendis/Makinist yeterliğine sahip olmak

81)   Bonservis

82)   Amatör Denizci Belgesi(Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenmiş)

83)   Kısa Mesafe Telsiz Belgesi(Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenmiş)

84)   Amatör Denizci Federasyonu internet sitesinden www.adf.org.tr internet sitesinden Kullanıcı Kaydı yapıldığına (sisteme giriş yapıldığına) dair çıktı.

85)   Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen tayfa sınavında başarılı olmak

86)   GASM tarafından düzenlenen Zabitan Sınavlarında başarılı olmak.

87)   Tayfa Grubu yeterlikler ile yapılan 3 yıl deniz hizmeti

88)   En az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu sertifika ile ispatlamak

89)    Üç yıllık denizcilik meslek lisesi, denizcilik ve su ürünleri meslek liselerinin makine veya gemi makineleri, motor meslek veya endüstri meslek liselerinin gemi makineleri, gemi yapı meslek liselerinin motor, gemi makineleri veya makine montaj bölümünü, teknik liselerin motor veya makine, meslek yüksekokulları veya yüksekokullar veya fakültelerin motor, makine, gemi makineleri veya otomotiv bölümlerini bitirmek

90)    Elektrik meslek alanında “kalfalık belgesi” yada “ustalık belgesi” sahibi veya Enerji Bakanlığınca verilmiş “elektrikçi yetki belgesi”  sahibi olmak elektronik  meslek  alanında  “kalfalık belgesi” yada “ustalık belgesi” sahibi, - Anadolu denizcilik meslek lisesi gemi elektroniği ve haberleşme bölümü, meslek lisesi, teknik lisesi ve endüstri meslek lisesi elektronik bölümü mezunu olmak. Meslek yüksekokulu elektronik bölümü veya yüksekokul yada elektronik mühendisliği/mühendislik fakültesi elektronik mühendisliği bölümü mezunu  olmak.

91)    Yat kaptanı, sınırlı vardiya zabiti, vardiya zabiti yada uzakyol vardiya zabiti olmak için eğitim gören öğrenci olmak, sınırlı makine zabiti, makine zabiti yada uzakyol vardiya mühendisi/makinisti olmak için eğitim gören öğrenci olmak

92)    Meslek liselerinin balıkçılık, su ürünleri, güverte, güverte avlanma bölümleri mezunları ile Balıkçı Gemisi Kaptanı müfredatını veren Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar ve Fakültelerin Su Ürünleri Bölümü mezunu olmak

93)    Sınırlı kaptan yeterlik belgesi bulunan gemiadamlarının, sınırlı kaptan olmadan önce bu hatlarda dümenci olarak en az iki yıl deniz hizmeti veya sınırlı kaptan yeterlik belgesine sahip olarak  en az bir yıl süreli kaptanlık stajı görmeleri,Sınırlı Kaptan yeterliğinin üstünde, Kaptan yeterliğine kadar olan yeterlik belgelerinden herhangi birine sahip bulunan ve Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği kazanılmış hakkına istinaden kaptan olarak çalışabilen gemi adamlarının, görev yapacakları düzenli hatlarda çalışan gemilerde en az  altı ay süreli kaptanlık stajı görmeleri, Kaptan ve uzakyol kaptanı yeterlik belgesi bulunan gemiadamlarının, görev yapacakları düzenli hatlarda çalışan gemilerde; uzakyol kaptanı yeterliğinde olanlar için en az otuz gün, kaptan yeterliğinde olanlar için ise en az üç ay süreli staj görmeleri, Staj zorunluluğu bulunanların, staj işlemlerinin düzenli sefer yapan geminin donatan yada işleteni tarafından liman başkanlığına başvurularak başlatılması ve staj süresi sonunda, gemiadamının stajda başarılı olduğuna dair kaptan değerlendirmelerini donatan yada işleten yazısı ile belgelendirmeleri,

94)    Hafif yolcu gemisinde görev yapabilmek için, bu gemilerde on gün staj yapmış olmak, Yüksek hızlı hafif yolcu gemisinde görev yapabilmek için, bu gemilerde altı hafta staj yapmış, Hafif yolcu feribotunda görev yapabilmek için, yüksek hızlı hafif yolcu gemisinde en az bir yıl kaptan yada başmühendis/başmakinist olarak çalışmış ve hafif yolcu feribotunda on gün staj yapmış olmak, Yüksek hızlı hafif yolcu feribotunda görev yapabilmek için, yüksek hızlı hafif yolcu gemisinde en az bir yıl kaptan yada başmühendis/başmakinist olarak çalışmış ve yüksek hızlı hafif yolcu feribotunda on gün staj yapmış olmak. Deniz Kuvvetlerinden ayrılan subaylardan uzakyol kaptan veya uzakyol başmakinisti yeterliğine sahip olup, hücumbot tipi gemilerde bir yıl komutanlık yada başçarkçılık yapmak

95)    Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Deniz Harp Okulundan mezun olanlar ile deniz astsubay sınıf okulları seyir, motor ve çarkçı branşlarından mezun olanlardan gemi adamı yeterlik belgelerini ilk kez alacak olanlar, bu belgeleri sınavsız olarak alırlar. Daha sonraki yeterlik yükseltmeleri için bu Yönetmeliğin eğitim, sınav ve deniz hizmeti ile ilgili hükümleri uygulanır.

96)   GASM Tarafından düzenlenen GMDSS sınavları

97)   Profesyonel Sualtı adamları Sınavları

98)   DKK, Kurtarma ve sualtı komutanlığı,Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan ayrılan birinci sınıf dalgıç olmak

99)   Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma(SAS) personeli olmak

100)                      Dalgıç yeterlik belgesi olanlar ile dalgıç yeterlik belgesi almış subay, astsubay, er olmak

101)                      Kılavuz Kaptan sınavında başarılı olmak.

102)                      Göl ve nehir adamaları sınavında başarılı olmak.